Czwartek piątego tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dz 15, 7-21
„Pamiętajcie, że wierzymy, iż jesteśmy zbawieni w taki sam sposób jak oni: dzięki łasce Pana Jezusa”. Każdy z nas jest zbawiony dzięki łasce Pana Jezusa. To jest to, co łączy nas wszystkich. Nie ma rozróżnienia z bliźnim, bo on i ja jesteśmy zbawieni przez Łaskę Bożą. Postawa, że jesteśmy wyjątkowi, zawsze tworzy wyróżnienie nas od innych. To nie jest dobre. Bo wszyscy są zbawieni przez Łaskę Bożą. Z postawy bycia wyjątkowym, wypływa postawa narzucania innym tego, jakim się jest. Św. Piotr mówi: „Tylko sprowokowałoby to gniew Boga” narzucanie innym ciężaru, aby inni stali się tacy jak ty. To jest również coś, co często robimy. Chcemy, by inni stali się tacy jak my lub robili rzeczy tak, jak my chcemy. Apostołowie uznają to za ciężar dla tych, którzy chcą zwrócić się do Boga. Powinniśmy pomagać na wszelkie możliwe sposoby tym, którzy chcą przyjść do Boga. Zastanówmy się: Czy stwarzam ciężar dla tych, którzy chcą się zwrócić do Boga?