Czwartek 27 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Malachiasza 3:13-20
„Wtedy znowu zobaczycie różnicę między człowiekiem prawym a bezbożnym, między tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy”. Słowo Boże poucza nas dzisiaj o bardzo ważnym aspekcie naszego życia. Istnieje różnica między tymi, którzy są blisko Boga, a tymi, którzy są daleko od Niego. Ta różnica jest czymś stworzonym przez Boga. Ale stworzony przez nas z naszą wolnością. Dzieje się tak, że kiedy decydujemy się być blisko Boga z naszą wolnością, wzrastamy w świetle Bożej miłości. „Ale dla was, którzy boicie się mego imienia, zaświeci słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem w swoich promieniach”. Ale dla tych, którzy wybierają swoją wolność, aby być z dala od Boga, zabraknie im tego światła. To tak, jakby zamknąć oczy i powiedzieć, że jest ciemność. Ten, kto ma otwarte oczy, widzi światło słońca i chodzi prawidłowo. Ale ten, kto ma zamknięte oczy, nie zobaczy słońca i będzie w niebezpieczeństwie. Wybór należy do nas wraz z naszą wolnością. Zastanówmy się: Czy mam zawsze otwarte oczy, aby widzieć światło Bożej miłości?