Święty Antoni z Padwy, kapłan, doktor Kościoła
Czwartek 10 tygodnia czasu zwykłego
„Królestwo Boże jest blisko was”. To jest to, co Jezus powiedział swoim uczniom, aby mówili światu. To jest to, co Jezus chce, aby świat usłyszał. Mówimy to człowiekowi, a kiedy szuka, kto jest blisko niego, znajdzie nas. Oznacza to, że świadczymy o królestwie Bożym. Inni muszą rozpoznać królestwo Boże w naszych działaniach. Muszą widzieć królestwo Boże w naszych gestach. Muszą słuchać głosu królestwa Bożego w naszych słowach. Muszą dostrzec wartości królestwa Bożego w naszym życiu. Taka jest wola Jezusa Chrystusa wobec każdego ucznia, kiedy prosił każdego ucznia, aby głosił światu: „Królestwo Boże jest bardzo blisko was”. Św. Antoni z Padwy manifestował Królestwo Boże w swoim życiu. Zastanówmy się: Na ile jestem manifestacją Królestwa Bożego?