CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 13 kwietnia

Czwartek wielkanocny
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 3, 11-26
W tym czytaniu uświadamiane są podstawowe fakty wiary. Śmierć Jezusa następuje z powodu naszego wyboru, w którym wolimy nasze interesy niż Księcia życia. Ale nasz wybór nie był ostatni. Miłosierdzie Boga jest większe niż nasze grzechy. „To przede wszystkim dla was Bóg wzbudził swego sługę i posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od waszych niegodziwych dróg”. Jezus zmartwychwstał, aby oddać nam to, co straciliśmy z powodu naszych grzechów. Kaleki człowiek odzyskał siły dzięki wierze w Jezusa. To też jest symboliczne. Jezus Zmartwychwstały przychodzi do naszego życia, aby przywrócić nam pierwotny stan. „Bóg jednak wskrzesił go z martwych, a my jesteśmy świadkami tego faktu; i to właśnie imię Jezusa, dzięki naszej wierze w nie, przywróciło siły temu człowiekowi, którego tu widzicie i który jest wam dobrze znany”. Ale musimy pozwolić Jezusowi Zmartwychwstałemu działać w nas, musimy mieć wiarę i skruchę. Wiarę w Jego obecność i żal za nasze grzechy. Zastanówmy się: Jezus Zmartwychwstał, aby oddać nam to, co straciliśmy przez nasze grzechy.

Share: