Czwartek 28 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 11, 47-54
Jezus odnosi się do wszystkich proroków, którzy zostali uciszeni w historii Izraela. To odniesienie dotyka również każdego z nas, który czyta Słowo Boże i nie postępuje zgodnie z nim. Natchnienia i wezwania do nawrócenia, które stawia przed nami Słowo Boże, należy traktować poważnie. Nasza obojętność wobec Słowa Bożego jest naszym sposobem na uciszenie Słowa Bożego. Doceniamy przesłanie Ewangelii, lubimy je czytać, lubimy go słuchać, ale nie jesteśmy gotowi, by działać zgodnie z nim. To właśnie wtedy głos proroczy zostaje uciszony. To wtedy nie używamy klucza poznania, aby wejść do Królestwa Bożego, a nawet swoim życiem uniemożliwiamy innym wejście do niego. Zastanów się, czy działam odpowiednio do Słowa Bożego, czy też jestem obojętny na Słowo Boże?