Czwartek 10 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – 2 List do Koryntian 3:15-4:1,3-6
„Nie zostanie usunięty, dopóki nie zwrócą się do Pana. A Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność”. Teraz ten Pan jest Duchem i ten Duch Pana daje nam wolność. Nie żyjemy już w świecie zawoalowanych rzeczywistości, ponieważ w Jezusie Chrystusie objawia się oblicze Boga. „Niechaj z ciemności światłość zaświeci”, który zabłysnął w naszych umysłach, aby promieniować światłem poznania chwały Bożej, chwały na obliczu Chrystusa”. Światłem jaśniejącym z ciemności jest oblicze Boga objawione w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy wezwani, by promieniować tym, co rozbłysło w naszych umysłach. Spotkanie z Jezusem bez zasłony daje ci wolność promieniowania tym, co otrzymałeś w tym spotkaniu. Światło, które Jezus Chrystus wnosi do naszego życia, możemy przyjąć tylko wtedy, gdy cieszymy się wolnością, którą On dla nas zyskał. Zastanówmy się: Czy jestem wystarczająco wolny, by promieniować światłem, które Jezus Chrystus wnosi do mojego życia?