Czwartek III tygodnia Adwentu
Ewangelia Łukasza 7:24-30
„Tak, powiadam wam, znacznie więcej niż prorok”. W osobie Jana Chrzciciela jest ktoś więcej niż prorok. On nie tylko głosi Słowo Boże, ale także przygotowuje drogę przed Panem. Musimy się z Nim spotkać, aby przygotować w nas drogę dla Pana. Na pustyni modlitwy musimy spotkać Jana Chrzciciela, nie jak trzcinę kołyszącą się na wietrze, ale tak silnego, że nawet burza nie może go zachwiać. Ta determinacja utrzymuje nas na ścieżce Pana. Nie kołysani różnymi podmuchami życia. Nie ulegający różnym pokusom. Nie zachwiani różnymi opiniami. Ale mocni w wierze i misji. To czyni nas posłańcami Boga. Adwent to czas przygotowania się przez determinację, by mówić na sposób Pana.