Czwartek 7. tygodnia okresu wielkanocnego
Ewangelia – Jana 17:20-26
„Oznajmiłem im Twoje imię i nadal będę je oznajmiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była,
a Ja w nich”. Te słowa Jezusa ukazują całą tajemnicę wcielenia. Jezus stał się człowiekiem, ponieważ chciał, abyśmy poznali miłość Ojca. W każdym swoim czynie i słowie Jezus Chrystus dał nam poznać miłość Ojca. W Jezusie widzimy oblicze Ojca. Poznając miłość Ojca, Jego miłość będzie w nas. Kiedy Syn stał się człowiekiem, cała ludzkość otrzymała miłość Ojca. We Wniebowstąpieniu Syn wstąpił do nieba, ale także cała ludzkość. Tak więc miłość, którą Ojciec umiłował Syna, nadal jest w nas. On jest w nas. On jest krzewem winnym, a my latoroślami. Ten dynamizm miłości z Jezusem urzeczywistnia się w Duchu Świętym. Zastanówmy się nad tym: Módlmy się o Ducha Świętego, abyśmy zrozumieli dynamizm Bożej miłości w relacji między Jezusem Chrystusem a nami.