CHLEB POWSZEDNI

Czwartek 16 marca

Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie – Jeremiasza 7, 23-28
W słowach Jeremiasza możemy przeczytać, jak można iść przeciwko Bogu. Ale oni nie słuchali, nie zwracali uwagi, szli za dyktatem własnych złych serc, nie chcieli stanąć przede mną i odwrócili się ode mnie. Nie słuchanie, nie zwracanie uwagi, postępowanie według dyktatu własnych złych serc, odmowa stanięcia przed Bogiem i odwrócenie się plecami do Boga. To są działania, przez które oddalamy się od drogi, którą wskazuje nam Bóg. Zaczyna się od tego, że nie słuchamy Słowa Bożego, nie czytamy go ani nie słuchamy. Następnie drugim krokiem jest nie zwracanie uwagi na Słowo Boże. Słuchanie, ale bez uwagi. Staje się to jasne, gdy nadal postępujemy w sposób, jaki dyktują nam nasze słabe serca, a nie zgodnie ze Słowem Bożym. Podążamy za naszym egoizmem. Kiedy podążamy za naszym egoizmem, nigdy nie możemy stanąć przed Bogiem. Odmawiamy dokonania zmian, pokuty, czynienia pokuty. I w końcu odwracamy się od Boga. Zwracamy się w kierunku naszego egoizmu i naszego ego, odwracając się od Boga. Wielki Post jest czasem analizy naszych działań i stwierdzenia, czy jesteśmy w którymś z tych etapów, czy elementy tych etapów są w naszych działaniach. Zastanówmy się: Wielki Post to czas analizy naszego stosunku do Słowa Bożego.

Share: