Święta Elżbieta Węgierska, zakonnica
w czwartek 33 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 19, 41-44
„Gdy Jezus zbliżył się do Jerozolimy i znalazł się w zasięgu wzroku, wylał nad nią łzy (…) a wszystko dlatego, że nie rozpoznałaś swojej szansy, gdy Bóg ją ofiarował!”. Jezus płacze i wylewa łzy nad tym, że Jerozolima nie rozpoznała szansy danej jej przez Boga. Każde spotkanie – z sytuacjami, z osobami, z wydarzeniami – w naszym życiu jest dla nas okazją do otwarcia się na Boga, aby przyjąć Jego orędzie pokoju. Nie powinniśmy zamykać oczu na tę możliwość. Jeśli to zrobimy, damy szansę postawom i ideałom przeciwnym Bogu, aby wznieść wokół nas fortyfikacje, aby nas otoczyć i zamknąć w naszym małym świecie. A w tym małym świecie będziemy się dusić i będziemy pozbawieni miłości i radości. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję szansę, jaką daje mi Bóg, by otworzyć się na Niego?