Czwartek 19 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Jozuego 3:7-11,13-17
„Gdy więc lud rozbił obóz, aby przejść przez Jordan, kapłani nieśli Arkę Przymierza przed ludem. Gdy tylko niosący arkę dotarli do Jordanu, a stopy kapłanów, którzy ją nieśli, dotknęły wód”, wody ustały, a lud przekroczył rzekę. „Kapłani, którzy nieśli Arkę Przymierza Pańskiego, stanęli na suchym gruncie w połowie Jordanu, a cały Izrael przechodził suchą nogą, aż cały naród skończył przechodzić przez rzekę”. Kapłani z Arką Przymierza są symbolem, który powinniśmy rozważać w naszym życiu. Kiedy mamy obecność Boga w środku naszego życia poprzez modlitwy i sakramenty, mamy taką samą obecność jak kapłani z Arką Przymierza. Wody stoją w miejscu. Kłopoty stoją w miejscu. Trudności stoją w miejscu. I możemy przejść przez te kłopoty i trudności, nie będąc dotknięci żadnym z nich. Musimy jednak zapewnić obecność Boga w naszym życiu poprzez Słowo Boże. Słowo Boże zajmuje miejsce kapłanów, a modlitwy i sakramenty zajmują miejsce arki przymierza. Wtedy możemy przejść przez Jordan po suchej ziemi. Możemy przejść przez nasze kłopoty i trudności, nie będąc przez nie niepokojeni. Zastanówmy się: Czy mam obecność Boga w moim życiu poprzez modlitwy i sakramenty, oparte na Słowie Bożym?