Czwartek 28. tygodnia czasu zwykłego
Święci Jan de Brébeuf i Izaak Jogues, kapłani, i ich towarzysze, męczennicy
Święty Paweł od Krzyża, kapłan
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 3:21-30
Sprawiedliwość Boża zawsze istniała, ale wraz z wcieleniem Jezusa Chrystusa ta sama sprawiedliwość stała się znana wszystkim. Jest to ta sama sprawiedliwość Boża, która przychodzi przez wiarę do wszystkich bez różnicy. Każdy człowiek musi zostać usprawiedliwiony, ponieważ każdy grzeszy. Każdy podlega sprawiedliwości Bożej. Sprawiedliwość Boża jest wykonywana przez ofiarę Jezusa Chrystusa, jedynego syna Bożego. Bóg chciał, aby w Jezusie Chrystusie każda osoba doszła do pojednania z Nim. To pojednanie przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. „On usprawiedliwia każdego, kto wierzy w Jezusa”. Ten proces odbywa się przez wiarę, a nie przez robienie czegoś, co nakazuje nam prawo. Proces ten jest otwarty dla wszystkich bez różnicy. W Jezusie Chrystusie jesteśmy pojednani z Bogiem po obmyciu naszych grzechów we krwi Jezusa. Zastanówmy się: Czy jestem wdzięczny za pojednanie dostępne dla mnie przez wiarę w Jezusa Chrystusa?