Święty Atanazy, biskup, doktor Kościoła
Czwartek 5. tygodnia okresu wielkanocnego
Ewangelia – Mateusza 10:22-25
„Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani niewolnik swego pana. Wystarczy uczniowi, aby stał się podobny do swego nauczyciela, a niewolnik do swego pana. Jeśli bowiem pana domu nazwali Belzebuelem, to czegóż nie powiedzą o jego domownikach?”. W tym fragmencie możemy znaleźć różne aspekty bycia uczniem Jezusa, tak jak św. W naszym świadectwie i w naszym chrześcijańskim życiu nauczyciel jest zawsze wyższy od nas. Jezus przewyższa nas. Ale czasami nasze świadectwo i świadectwo stają się dla nas narzędziami do bycia przełożonymi. Pamiętajmy jednak, że Jezus jest przełożonym, a my jesteśmy uczniami. Drugi punkt dotyczy naszego celu. Naszym celem jest być jak nauczyciel, Jezus Chrystus. Cokolwiek robimy, gdziekolwiek żyjemy, mamy tylko jedną misję – być jak Jezus Chrystus. Nie mamy żadnych innych celów ani zadań. Jesteśmy powołani do naśladowania Jezusa Chrystusa, a naszym celem jest być jak On. Ostatnią kwestią jest to, że świat wokół nas będzie próbował nas poniżać na różne sposoby. Ale nieważne, ponieważ Jezus Chrystus już przez to przeszedł. Zastanówmy się: Wielkanoc wzywa nas do naśladowania Jezusa Chrystusa i upodobnienia się do Niego bez obawy przed jakimkolwiek upokorzeniem.