CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 20 kwietnia

Czwartek II tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dz 5, 27-33
„Posłuszeństwo Bogu wyprzedza posłuszeństwo ludziom”. Ta zasada robi różnicę w naszym życiu. Ta zasada, która powinna być wizją życia i misją życia. Zasada ta pochodzi z osobistego doświadczenia Piotra i apostołów, którzy byli świadkami działania Boga w ich życiu i w życiu Ludu Bożego. Działanie Boga, które dominuje nad wszystkimi innymi działaniami człowieka. Działanie Boga, które całkowicie przytłacza ludzkie plany. Ludzki plan chciał na zawsze pogrzebać Jezusa Chrystusa, ale On Zmartwychwstał. Z tego głębokiego doświadczenia, że Bóg przejmuje kontrolę nad ludzkością, Piotr i uczniowie doszli do tej zasady. Posłuszeństwo Bogu przychodzi przed posłuszeństwem ludziom. Od tej zasady do wizji i do misji. Wiele razy nie dochodzimy do tej zasady, ani do tej wizji, ani do misji, ponieważ brakuje nam podstawowego doświadczenia Bożej mocy w naszym życiu. Brakuje nam prawdziwego doświadczenia Bożego działania w naszym życiu. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję moc Bożego działania w moim życiu, aby z frazy św. Piotra uczynić misję: Posłuszeństwo Bogu wyprzedza posłuszeństwo ludziom?

Share: