Czwartek 15. tygodnia czasu zwykłego
Święty Apollinaris, biskup, męczennik
Pierwsze czytanie – Księga Wyjścia 3:13-20
Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. Jest to coś bardzo ważnego dla ludzkości. Ludzkość zawsze chciała zdefiniować Boga zgodnie ze swoimi wyobrażeniami i kalkulacjami. Ludzkość chciała stworzyć Boga, który odpowiadałby jej celom. To właśnie w tym kontekście imię Pana zostaje objawione. „I rzekł Bóg do Mojżesza: Jestem, który Jestem”. Bóg jest Bogiem przekraczającym wszelkie wyobrażenia i kalkulacje. Bóg jest tym, który nas wyzwala. To jest Pan, którego winniśmy uwielbiać. Nie Pana naszej wyobraźni czy naszego stworzenia. Zastanówmy się: Czy czczę prawdziwego Pana, czy Pana naszego stworzenia?