Czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu
Ewangelia – Jana 8:51-59
„Zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham powstał, Ja Jestem”. To jest prawda o Jezusie Chrystusie. On jest Bogiem. Jest drugą osobą Trójcy Świętej. Dlatego istniał zawsze. I będzie istniał zawsze. Jest wcielonym Słowem Bożym. I dlatego Jezus mówi: „Twój ojciec Abraham uradował się na myśl, że ujrzy mój dzień; ujrzał go i uradował się”. Słowo Boże jest takie samo dla Abrahama i dla wszystkich i we wszystkich czasach. A ktokolwiek wierzy w to Słowo Boże, uczestniczy w tej wieczności. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To zamieszkanie nie jest w jednym momencie historii. To zamieszkanie obejmuje wszystkie momenty historii. Albo lepiej mówiąc, wszystkie momenty w historii, a nawet wszystkie przyszłe momenty należą do tego jednego momentu w historii – wcielenia. Słysząc to, podnieśli kamień, by rzucić w Niego. Jezus ukrył się i opuścił świątynię. Kiedy Jego Słowo nie zostaje rozpoznane, ukrywa się i opuszcza świątynię. Zastanówmy się: Wielki Post to czas, aby połączyć wszystkie momenty mojego życia z momentem wcielenia.