Święty Mateusz, Apostoł, Ewangelista – Święto
Pierwsze czytanie – List do Efezjan 4:1-7,11-13
„W ten sposób wszyscy mamy dojść do jedności w wierze i w poznaniu Syna Bożego, aż staniemy się ludźmi doskonałymi, w pełni dojrzałymi pełnią samego Chrystusa”. To jest droga, którą musimy podążać w naszym życiu. Naszym celem w życiu jest stanie się doskonałym człowiekiem, w pełni dojrzałym pełnią samego Chrystusa. Cel ten jest osiągany poprzez współpracę z wyjątkową łaską daną każdemu z nas przez Chrystusa. Współpraca z łaską polega na budowaniu ciała Chrystusa. Budowanie to polega na prowadzeniu życia godnego naszego powołania. Paweł wyjaśnia: „Znoście jedni drugich miłosiernie, w zupełnej bezinteresowności, łagodności i cierpliwości. Czyńcie wszystko, co w waszej mocy, aby zachować jedność Ducha przez pokój, który was łączy”. Tylko w całkowitej bezinteresowności, łagodności i cierpliwości możemy współpracować z daną nam łaską. Ale tylko z nimi możemy budować jedno Ciało Chrystusa. Zastanówmy się: Czy współpracuję z daną mi łaską?