Czwartek 11 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – 2 List do Koryntian 11:1-11
„Ale wąż swoją przebiegłością uwiódł Ewę i obawiam się, że w ten sam sposób wasze poglądy mogą ulec zepsuciu i odwrócić się od prostego oddania się Chrystusowi”. W tym fragmencie widzimy pragnienie Pawła, aby utrzymać wspólnotę w prostym oddaniu Chrystusowi. Zawsze uwodzenie przez zło psuje nasze idee Ewangelii, tak jak wąż uwiódł Ewę. Wąż uwiódł Ewę, mówiąc, by postawiła się na miejscu Boga. Nasze idee ulegają zepsuciu, gdy próbujemy postawić się na miejscu Boga. A kiedy stawiamy się na miejscu Boga, odwracamy się od prostego oddania Chrystusowi. Kiedy odwracamy się od prostego oddania Chrystusowi, stajemy się ciężarem dla innych, czego Paweł stara się unikać. Zawsze był pokorny, więc zawsze dawał Bogu właściwe miejsce w swoim życiu. W rezultacie nie jest ciężarem dla innych. Zastanówmy się: Czy uwodzenie, by zająć miejsce Boga, psuje moje proste oddanie Chrystusowi?