CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 22 grudnia

22 grudnia
O Rex géntium
Ewangelia – Łk 1, 46-56
O ile wołanie Elżbiety przy spotkaniu z Matką Bożą było wołaniem o wyzwolenie, o tyle Magnificat Matki Bożej jest pieśnią osoby, która nie tylko jest wyzwolona, ale także widzi interwencję Boga w naszą codzienność. Maryja rozumie i głosi, jak Bóg interweniuje w historię ludzkości. Przeżywa to doświadczenie w sobie w sposób głęboki i wyjątkowy. Ona nie tylko widzi interwencję Boga w swoim życiu, ale także widzi interwencję Boga w życiu każdego człowieka. To, co mówi Maryja, to fakt, że z Bogiem życie staje się piękne. Wszystko nabiera nowej perspektywy. Adwent jest czasem dostrzegania interwencji Boga w naszym życiu, jak również w życiu każdego człowieka.

Share: