Święty Bartłomiej, Apostoł – Święto
Pierwsze czytanie – Apokalipsa 21:9-14
„Mury miasta stały na dwunastu kamieniach węgielnych, z których każdy nosił imię jednego z dwunastu apostołów Baranka”. Obchodzimy święto św. Bartłomieja, jednego z apostołów. Apostołowie odgrywają wielką rolę w naszej wierze. Są świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Są kamieniami węgielnymi. Im bardziej jesteśmy blisko kamieni węgielnych, tym jesteśmy silniejsi. Ale jednocześnie mamy wyzwanie związane z ciężarem całej konstrukcji. Ale na tyle, na ile chwytamy się kamienia węgielnego, jesteśmy bezpieczni. Wiara i świadectwo Apostołów powinny być przyjmowane z wdzięcznością. Większość uczonych identyfikuje dziś Bartłomieja jako Natanaela, którego Filip przyprowadził do Jezusa. Ważne jest, aby mieć osobiste nabożeństwo do każdego z Apostołów, abyśmy mogli znaleźć mocniejszy fundament dla naszej wiary. Zastanówmy się: Ile znajduję czasu na rozwijanie osobistej relacji z Apostołami?