Czwartek 29 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 6:19-23
„Teraz jednak zostaliście uwolnieni od grzechu…”. To jest prawdziwy efekt zbawienia. Zostaliśmy uwolnieni. Jesteśmy wyzwoleni. Jesteśmy uwolnieni od naszej przeszłości. Jesteśmy uwolnieni od naszych grzechów. Nasze uświęcenie jest naszym wyzwoleniem. Nasza wolność wyboru Boga i chodzenia z Bogiem w życiu. To życie jest wieczne. Grzechem po tym wyzwoleniu jest ignorowanie możliwości chodzenia z Bogiem do życia wiecznego. Kiedy ignorujemy tę możliwość służenia miłości Boga, grzeszymy. Kiedy akceptujemy tę możliwość służenia miłości Boga, wkraczamy na ścieżkę uświęcenia. To jest nasz wybór z naszą wolnością zdobytą dla nas przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Ta wewnętrzna, intymna relacja z Jezusem Chrystusem jest naszą wolnością. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję wolność uzyskaną dla mnie przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana?