Czwartek 12. tygodnia czasu zwykłego
Święty Cyryl Aleksandryjski, biskup, doktor Kościoła
Ewangelia – Mateusz 7:21-29
„Dlatego każdy, kto tych słów moich słucha i według nich postępuje, podobny będzie do człowieka rozsądnego, który dom swój zbudował na skale”. Tylko wołając „Panie, Panie”, nie staniemy się uczniami Pana. Musimy czynić wolę Ojca, który jest w niebie. W imię Pana możemy czynić cuda lub wypędzać demony, ale to nie uczyni nas Jego uczniami. Cuda działają lub demony są wyrzucane z powodu mocy Pana w innych. Ale w nas samych będzie ona działać tylko wtedy, gdy będziemy czynić wolę Ojca. Musimy nawrócić się sami. Stawanie się uczniem jest jak budowanie domu na skale. Silna relacja z Jezusem z konkretnymi działaniami i decyzjami. To właśnie tworzy uczniostwo. Ta relacja jest budowana poprzez słuchanie Słowa Bożego, a następnie działanie zgodnie z tym Słowem. Konkretne czyny miłości wobec innych oparte na naszym Słowie Bożym tworzą uczniostwo. Nic nie może zniszczyć tej więzi uczniostwa z Jezusem. W przeciwnym razie będziemy jak dom na piasku. Łatwo ulegnie wpływowi każdego małego dyskomfortu lub wyzwania. Zastanówmy się: Jak silne jest moje uczniostwo Jezusowi jako relacja z Jezusem?