Czwartek 16. tygodnia czasu zwykłego
Święty Tytus Brandsma
Pierwsze czytanie – Księga Wyjścia 19:1-2,9-11,16-20
„Pan rzekł do Mojżesza: Idź do ludu i powiedz mu, aby się przygotował dziś i jutro. Niech upiorą swe szaty i przygotują się na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia Pan zstąpi na górę Synaj na oczach całego ludu”. Bóg chce spotkać swój lud. Chce zstąpić na górę Synaj na oczach całego ludu. To piękne, że Bóg chce zstąpić na górę Synaj na oczach całego ludu. „…na oczach całego ludu”. Bóg chce być w zasięgu wzroku wszystkich ludzi. Nie chce nikogo unikać. Chce objąć wszystkich i każdego z osobna. Zstępuje więc na górę Synaj na oczach całego ludu. „Góra Synaj była całkowicie spowita dymem, ponieważ Pan zstąpił na nią w postaci ognia”. Pan zstąpił na górę w postaci ognia. Ogień rozpala i oświeca nasze życie, ponieważ Bóg zstępuje, aby być w zasięgu wzroku całego ludu. Zastanówmy się: Czy jestem wdzięczny mojemu Bogu, który zstępuje, aby być w zasięgu wzroku każdego z nas?