Wielki Czwartek
Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej
Ewangelia – Jana 13:1-15
„Jezus wiedząc, że Ojciec wszystko złożył w Jego ręce, że od Boga pochodzi i do Boga wraca, wstał od stołu, zdjął z siebie wierzchnią szatę i wziąwszy ręcznik, owinął go sobie wokół bioder; potem nalał wody do misy i zaczął umywać uczniom nogi i wycierać je ręcznikiem, który miał na sobie”. W tych słowach św. Jan wyjaśnia całą tajemnicę wcielenia. Możemy zobaczyć całą tajemnicę wcielenia w akcie wstania od stołu, zdjęcia wierzchniej szaty i wzięcia ręcznika, owinięcia go wokół talii. Uniżył się, aby stać się człowiekiem, aby służyć każdemu z nas, właśnie po to, aby oczyścić każdego z nas. Chciał oczyścić każdego z nas z naszych grzechów. Umył nogi uczniom jeden po drugim. Nie tylko umył, ale także wytarł je ręcznikiem, który miał na sobie. W tej ogromnej miłości do nas nauczył nas również, czym jest miłość chrześcijańska. Chrześcijańska miłość polega na wzajemnym umywaniu nóg. „Jeśli więc Ja, Pan i Mistrz, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście naśladowali to, co Ja wam uczyniłem”. Za każdym razem, gdy podczas Mszy Świętej słyszymy: „To czyńcie na moją pamiątkę”, należy o tym pamiętać. Jestem wezwany do umycia nóg drugiej osobie, która jest obok mnie. Zastanówmy się: Chrześcijańska miłość wzywa nas do służenia drugiemu człowiekowi – do wzajemnego umywania nóg.