Czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 17, 3-9
Zmiana imienia z „Abram” na „Abraham” jest bardzo znacząca. Jest to znak zawarcia z nim przymierza przez Boga. Staje się on ojcem mnóstwa narodów. Tylko jednego narodu, ale mnóstwa narodów. To jest właśnie ta zmiana. Przymierze z Bogiem otwiera ojcostwo Abrahama na wielość narodów. Relacja z Bogiem jest tym, co otwiera nasze serce na więcej ludzi. To nie jest coś, co cię zamyka. Wręcz przeciwnie, relacja z Bogiem otwiera cię. Twoje serce staje się większe, abyś mógł przyjąć więcej ludzi, więcej różnic i odmienności. A Bóg staje się Bogiem tego serca, które jest otwarte dla wielu narodów. Zastanówmy się: Wielki Post to czas otwierania naszego serca na więcej ludzi, a nie zamykania go.