Czwartek 26. tygodnia zwykłego
Święta Faustyna Kowalska, zakonnica
Pierwsze czytanie – Nehemiasza 8:1-12
„Nie smućcie się, bo radość Pana jest waszą twierdzą”. Ezdrasz, kapłan, przyniósł Prawo przed zgromadzenie i czytał księgę od wczesnego rana do południa. Obecność Prawa Pańskiego jest bardzo wzbogacająca. Lud Boży słucha czytania Prawa z szacunkiem. Kiedy Ezdrasz otworzył księgę, wszyscy ludzie wstali, podnieśli ręce i odpowiedzieli: „Amen! Amen”. Następnie pokłonili się i twarzą do ziemi padli przed Panem. Gest ludu Bożego jest bardzo wymowny. Jest to całkowite poddanie się nawet przed odczytaniem. To, co pochodzi ze Słowa Bożego, są gotowi przyjąć. To właśnie widzimy w ich geście pokłonu jeszcze przed czytaniem. Następnie Ezdrasz czytał z Prawa Bożego, tłumacząc i nadając sens, aby ludzie zrozumieli, co zostało przeczytane. Z tego powodu ludzie zaczęli płakać. Na to Ezdrasz powiedział: Nie smućcie się. Radość Pana jest twoją twierdzą. Pan jest z ciebie zadowolony. Pan cię kocha. Bądź szczęśliwy i nie smuć się. Zastanówmy się: Jaki jest mój stosunek do Słowa Bożego?