Św. Brunona, Kapłana

Czwartek 27 tygodnia okresu zwykłego

Ewangelia – Łukasza 11:5-13

„…o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą!” To jest obietnica Jezusa. Tak więc pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to „czy szukasz Ducha Świętego?”, „czy pukamy do Ducha Świętego?”, „czy prosimy o Ducha Świętego?”. Jeśli nie szukamy, nie pukamy ani nie prosimy o Ducha Świętego, to czego szukamy, gdzie pukamy lub o co prosimy? Zatem obietnica Jezusa jest czymś bardzo podstawowym. To najwyższy dar. Duch Święty. Ponieważ jest to Dar, który popycha nasze poszukiwania od rzeczywistości skończonych do rzeczywistości nieskończonych. Ponieważ jest to Dar, który przenosi nasze pukanie z ulotnych drzwi do drzwi wieczności. Ponieważ jest to Dar, który zmienia naszą prośbę z nietrwałej radości do radości życia wiecznego.