Boże Ciało – Uroczystość
Pierwsze czytanie – Księga Powtórzonego Prawa 8:2-3,14-16
Rozmowa Mojżesza z Ludem Bożym to dokładnie cała historia zbawienia. Bóg chce być ze swoim ludem. Bóg nas wyzwala. Bóg nas karmi. Bóg nas prowadzi. Bóg chce również, abyśmy byli wystarczająco pokorni, aby nawiązać z Nim relację. Kiedy Bóg nas karmi, jest to znak. To symbol. Pokazuje, jak bardzo jesteśmy od Niego zależni. Pokazuje, co jest ważne w naszym życiu. Wskazuje, w jaki sposób powinniśmy podejmować decyzje w naszym życiu. Nasze życie jest życiem zależnym od Boga. Zależne nie w sensie podporządkowania, ale w sensie relacji. Bóg chce okazywać swoją miłość, a my musimy przyjąć tę miłość z otwartym sercem. To znaczy w pokorze. Tylko pycha serca zamyka nasze serce przed Bogiem. Nasze serce ma być otwarte na Boga. Miłość Boża zstępuje z nieba jako manna, chleb do spożycia. Miłość Boga, która chce w nas zniknąć, abyśmy mogli żyć, abyśmy mogli działać, abyśmy mogli przetrwać. To pokora pozwala Bogu tak działać. Zastanówmy się: Czy jestem na tyle pokorny, by przyjąć dar Bożej miłości, która przychodzi do nas pod postacią chleba?