Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – Uroczystość
Ewangelia – Łk 1, 26-38
„Maryja powiedziała do anioła: 'Ale jakże to się stanie, skoro jestem dziewicą?”. Maryja miała ten kryzys zrozumienia, jak ma działać plan Boży. Następnie przyjmuje plan Boży „’niech mi się stanie to, co powiedziałeś'”. „To, co powiedziałeś” lub inaczej mówiąc „cokolwiek powiedziałeś” niech mi się stanie. To jest całkowite zaufanie. I absolutna odwaga, by otworzyć się na plan Boga. Maryja jest gotowa przyjąć całkowicie jakikolwiek plan Boga w Jej życiu. Nic nie przeszkadza Jej w otwarciu się na plan Boży. To jest łaska Niepokalanego Poczęcia. Wszystko w Niej w pełni współpracuje z planem Bożym. Mieć odwagę i uległość wobec planu Bożego. Zdolność do całkowitego podporządkowania się woli Bożej. Łaska przezwyciężenia kryzysu, kiedy nie wiesz, jaki jest plan Boga wobec ciebie. Możemy być w kryzysie, ponieważ nie rozumiemy, czego Bóg od nas chce. Albo możemy być w kryzysie, bo to, czego chcemy, nie dzieje się. Pierwszy to lęk przed otwarciem się na Boży plan. Potrzebujemy łaski Bożej jak Maryja. Drugi to lęk przed utratą naszych wygód. To też, potrzebujemy łaski Boga, aby pokonać nasz egoizm. Zastanówmy się: Adwent to czas odwagi, by otworzyć się na plan Boga, będąc uległym Jego łasce.