Poświęcenie Bazyliki Laterańskiej
Pierwsze czytanie – Ezechiela 47:1-2,8-9,12
„Gdziekolwiek popłynie rzeka, tam żyć będą wszystkie żywe stworzenia, które w niej płyną”. Dzisiaj jest święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Chodzi o święto Kościoła, w którym płynie łaska. Kościół jest miejscem, w którym kontynuowana jest ofiara Chrystusa. Gdzie łaska Krzyża jest kontynuowana w sakramentach. Ta łaska z Krzyża daje boskie życie każdemu. A wzdłuż brzegu tej rzeki łaski wyrosną wszelkiego rodzaju drzewa owocowe o liściach, które nigdy nie więdną. Łaska z Krzyża daje życie wszystkim rodzajom owoców. I ta łaska jest na zawsze. „…owoc, który nigdy nie zawodzi; będą przynosić nowy owoc każdego miesiąca, ponieważ ta woda pochodzi z sanktuarium. A ich owoce będą dobre do jedzenia, a liście lecznicze”. Nie tylko, że zawsze będą owoce, ale owoce są również dobre, a liście są lecznicze. Bądźmy nad rzeką łaski, a otrzymamy obfitą łaskę. Zastanówmy się: Czy jestem w strumieniu łaski, aby być zawsze owocnym?