Czwartek 5 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 2, 18-25
„Pan Bóg z żebra, które wziął od mężczyzny, uczynił kobietę i przyprowadził ją do mężczyzny. Mężczyzna zawołał: „Oto wreszcie kość z moich kości i ciało z mojego ciała! To ma być nazwane kobietą, bo to zostało wzięte z mężczyzny'”. Stworzenie kobiety pokazuje rolę kobiety w stworzeniu. Bóg stworzył kobietę z żebra mężczyzny, co oznacza znaczenie kobiety w życiu mężczyzny. Żebro jest blisko serca i chroni serce człowieka. To właśnie z żebra Bóg stworzył kobietę według narracji Księgi Rodzaju. Autor księgi Rodzaju chce przekazać boską prawdę o stworzeniu, a nie o historii świata. Kobieta nie jest stworzeniem wtórnym wobec mężczyzny, ale równym mężczyźnie i uzupełniającym go. O komplementarności mężczyzny i kobiety jest wyraźnie napisane w księdze Rodzaju. „Teraz zaś oboje byli nadzy, mężczyzna i jego żona, ale nie odczuwali przed sobą wstydu”. Nie wstydzili się, ponieważ ich jedność i ich komplementarność były takie same. Każdy ma swoją wyjątkowość. Wyjątkowość każdego człowieka nie jest dla mnie zagrożeniem, ale jest uzupełnieniem w moim życiu. Zastanówmy się: Na ile rozumiem dopełnianie się każdej osoby w jej wyjątkowości w moim życiu?