Wniebowstąpienie Pańskie
Ewangelia – Marka 16:15-20
„…zajął Jego miejsce”. W dzisiejszej Ewangelii czytamy to. Jezus wstąpił do nieba. Tam po prawicy Boga zajął swoje miejsce. Ponieważ rzeczywistość wcielenia nie zmieniła niczego w Trójcy. Druga Osoba stała się człowiekiem i wypełniła swoją misję. Nie dodało to ani nie odjęło niczego w Trójcy Świętej. Jedność i integralność Trójcy Świętej pozostała taka sama. Nikt nie zajął Jego miejsca. Nie zmieniło się w Nim nic, czego nie mógłby zastąpić. Jest to ta sama Osoba w Trójcy Świętej. Te cztery słowa wiele wyjaśniają na temat wcielenia. To naprawdę się wydarzyło i stało się to bez zmiany czegokolwiek w Trójcy Świętej. Tutaj mamy kolejne ważne przesłanie, które Jezus Chrystus pozostawia przed wstąpieniem do nieba. Jest nim pójście na cały świat i głoszenie Dobrej Nowiny wszelkiemu stworzeniu. Wniebowstąpienie dotyczy prawdy, że Dobra Nowina jest dla całego stworzenia i dla całego świata. Zastanówmy się: Wniebowstąpienie zapewnia Dobrą Nowinę całemu stworzeniu na całym świecie.