Duch Święty czyni różnicę w duchu, w którym robimy wszystkie rzeczy. Ponieważ Duch Święty oczyszcza naszego ducha z naszego ego i z egoizmu. Działanie z inspiracji Ducha Świętego, motywacja do działania jest czymś większym od nas, mocą do działania jest miłość a sposób działania przebiega w ciszy i pokoju. To zmienia całą relację tego działania z naszym ja w relacji z innymi. Ten rodzaj działania zawiera w sobie twórczą moc Boga i twórczość miłości. Łączy, odświeża, spełnia i uzdrawia. Tak więc, im bardziej jesteś uległa Duchowi Świętemu, tym potężniejsze są twoje działania!

Don Giorgio