Po dwóch latach szkolenia na zarządców w domach opieki
jesteśmy dumni w St Hedwig w Cochem
wraz z naszą pracownicą Anniką i naszym pracownikiem Fabianem
za tak dobrze zdane egzaminy.

Nasza kierowniczka ds. pielęgniarstwa, pani Nuppeney, i ja byłyśmy w Stowarzyszeniu Caritas w Trewirze na oficjalnym zakończeniu i wręczeniu certyfikatów.
w Trewirze.
Miałam tam wspaniałe spotkania z wieloma wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami i zmotywowanymi uczestnikami kursu.
Pobyt tam był dla mnie wielkim wzbogaceniem.
Jestem wdzięczna wszystkim naszym
drogim pracownikom, których mamy w naszej placówce
i nadal cieszę się na współpracę z nimi.

Siostra M. Felicitas