Nie pozostawaj w błędzie, ponieważ wahasz się, czy dokonać korekty. Twój błąd może wynikać z twojej własnej decyzji, ale nie pozostawaj w nim. Miej odwagę skorygować swoją decyzję. Im dłużej trwasz w błędzie, tym trudniej jest go naprawić. Dobro, które pochodzi z poprawionej decyzji jest podwójne, ponieważ łączy waszą pokorę i gotowość do czynienia tego, co słuszne. A kiedy korygujecie siebie, lepiej opanowujecie siebie.

Don Giorgio