Nie można uniknąć krytyki ze strony innych. Pierwszą pozytywną stroną jest to, że wokół są uczciwi ludzie. Ale potem pojawia się treść krytyki i jej wpływ na nas. Jeśli uderza nas krytyka, oznacza to, że naszą samoocenę opieramy głównie na opinii innych. I że robimy rzeczy bez przekonania. Kiedy spotykasz się z krytyką, skoncentruj się na konkretnym przedmiocie krytyki, a nie na sobie. Nie wyjmuj krytyki z kontekstu. Nie pozwól, aby krytyka zagroziła Twojej samoocenie. Poświęć chwilę, aby spojrzeć na swoją opinię o sobie i całym dobru w tobie. Jesteś kimś więcej niż ta krytyka. To, kim jesteś, zależy od tego, jak sobie poradzisz z krytyką. Przyjmij dobro z krytyki i uczyń z niej narzędzie do poprawy. Potraktuj to jako kartę menu oferowaną Tobie w restauracji!

Don Giorgio