POZYTYWNE IMPULSY

Konflikt nie jest zły

Konflikt nie jest zły. Nie jest z natury zły ani negatywny. Musimy odkryć pozytywny potencjał konfliktów, a nie ich negatywne skutki. Konflikty mogą być ważnym katalizatorem wzrostu, zmian, a nawet innowacji. Konflikt odkrywa swój pozytywny potencjał, gdy sprzyja otwartej komunikacji, w której różne opinie mogą prowadzić do lepszego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Często, gdy konflikt jest utożsamiany z własnym ego, prowadzi to do niszczenia relacji i negatywnych konsekwencji. Postrzegaj konflikt jako okazję do rozwoju i przyjmij go z szacunkiem i chęcią znalezienia najlepszego rozwiązania, a nie mojego rozwiązania.

Don Giorgio

Share: