Nasza zdolność do miłości jest wielkim darem. Ten dar może stać się łaską, o ile kochamy szczerze. Miłość staje się nieszczera, gdy my sami stajemy się przedmiotem naszej miłości. Dlatego ważne jest, abyśmy nie pozwolili, aby nasza miłość do siebie nawzajem stała się nieszczera. Musimy pilnować naszych relacji i naszego zachowania, aby upewnić się, że nasza miłość jest szczera. Przyzwyczajenie i życie w pośpiechu mogą sprawić, że miłość zwróci się ku sobie. Nie pozwólcie, aby myślenie o wielu rzeczach zniszczyło to, co najważniejsze. Bądźcie łaską z prawdziwą miłością.

Don Giorgio