Nasze powiązania i nasze relacje to nie to samo. Powiązania to robienie użytku z siebie nawzajem. Relacje to chodzenie razem. Powiązania są motywowane egoistycznie. Relacje są bezinteresowne. Połączenia idą do przodu w oparciu o utrzymywanie wspólnych interesów. Relacje posuwają się naprzód w oparciu o poświęcanie indywidualnych interesów. Związki kończą się, gdy jeden nie jest już przydatny. Relacje są wieczne. Możemy dodać o wiele więcej elementów różnicujących. Inwestuj w relacje, a nie w powiązania. Ponieważ relacje są święte, powiązania są ulotne.

Don Giorgio