POZYTYWNE IMPULSY

Nasze relacje

Możemy budować nasze relacje w oparciu o nasze prawa lub obowiązki. Lepiej jednak budować je w oparciu o nasze obowiązki niż prawa. Niestety często nasze prawa próbują dyktować warunki naszej relacji. I nasze relacje stają się relacjami dysproporcji, gdzie możemy czuć wyższość. Stają się bardziej praktycznym dostosowaniem niż relacją. Natomiast jeśli zbudujemy relację opartą na naszych obowiązkach, aby się odnosić, komunikować, dzielić, to wychodzi coś zupełnie innego. Relacja parytetu i równości.

Don Giorgio

Share: