Zachęcanie innych do pozytywnego nastawienia jest niezbędne do stworzenia dobrej atmosfery wokół nas. Świat byłby lepszy, gdyby każde dobro zostało zauważone i docenione. Wzbudzanie reakcji innych w miłości i w dobrych uczynkach jest odbudowywaniem sytuacji w pokoju i w nadziei. Zachęcanie innych jest również skutecznym sposobem na wzmocnienie własnej pozytywnej energii. Nie omijaj dostrzegania dobra i doceniania go. To jest łączenie sił dla lepszego świata.

Don Giorgio