Założenia… stały towarzysz naszego życia. Zakładamy, że rzeczy są takie lub takie… ludzie są tacy lub tacy. Naszymi założeniami zamykamy nasze życie w granicach naszej wiedzy lub naszej wyobraźni. Założenia mogą być dobre. Ale nie zamykaj się w swoich założeniach. Czasami założenia nie pozwalają nam słuchać innych, a co gorsza, nie pozwalają innym nawet mówić. Bo ty już założyłeś. Więc kiedy zakładasz, bądź świadomy, że twoje założenie może być błędne, a świat może być szerszy i większy niż moje założenia. Nie bądź ofiarą swoich własnych założeń i nie czyń innych ofiarami swoich założeń. Miej zawsze otwartą możliwość weryfikacji swoich założeń, aby móc przyjąć prawdę.

Don Giorgio