23. niedziela okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Ezechiela 33:7-9
„Synu człowieczy, ustanowiłem cię strażnikiem domu Izraela”. To jest powołanie każdego z nas. Być wartownikiem dla drugiej osoby wyznaczonej przez Pana. Wszyscy chcemy być strażnikami drugiej osoby, kontrolować ją, wyznaczać jej granice, decydować za nią, dyktować jej, co ma robić. Ale to jest bycie strażnikiem wyznaczonym nie przez Pana. To jest bycie strażnikiem wyznaczonym przez mój egoizm. Jesteśmy powołani do bycia strażnikiem wyznaczonym przez Pana, który kocha każdego z nas bezwarunkową miłością. Ważne jest, aby być wartownikiem wyznaczonym przez Pana. Zastanówmy się: Czy jestem strażnikiem dla innych wyznaczonym przez Pana, czy też jestem strażnikiem wyznaczonym przez mój egoizm?