CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 12 listopada

32. niedziela okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Mądrość 6:12-16
Pierwsze czytanie dzisiejszego dnia dotyczy Mądrości. Może to być bardzo dobra refleksja na temat działania Ducha Świętego w naszym życiu. Jak musimy być związani z Duchem Świętym? Odpowiedź można zobaczyć w tych wersetach. „Przez tych, którzy ją miłują, jest łatwo widziana i znajdowana przez tych, którzy jej szukają”. Musimy kochać Ducha Świętego, a Duch Święty jest łatwo widoczny, a kiedy szukamy Ducha Świętego, możemy natychmiast znaleźć dary Ducha Świętego. Duch Święty będzie na nas czekał w naszych bramach. Musimy po prostu wpuścić Ducha Świętego do naszego życia. Duch Święty towarzyszy nam w drodze, którą idziemy i w każdej naszej myśli. Taką relację musimy mieć z trzecią osobą Trójcy Świętej. Taką relację musimy mieć z darem Pięćdziesiątnicy. Taką relację musimy mieć z Pomocnikiem, którego Ojciec posłał dla nas przez sakramenty. Zastanówmy się: Czy witam Ducha Świętego w moim życiu z nieustannym pragnieniem?

Share: