VI Niedziela Zwykła
Pierwsze czytanie – Księga Kaznodziei 15, 16-21
Dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje nam, jak ważny jest wybór w naszym życiu. „(…) wierne postępowanie jest w waszej mocy” – mówi Słowo Boże. To my dokonujemy wyborów w naszym życiu. Nie chodzi o okoliczności czy realia, w których się znajdujemy. Ale chodzi o naszą postawę i reakcje wobec tych okoliczności i rzeczywistości. Chodzi o nasze działania dotyczące tych okoliczności i działań. Jest to jak ręka położona nad ogniem i wodą. „Postawił przed tobą ogień i wodę; wyciągnij rękę do tego, co wolisz”. Tak więc, nasze preferencje lub nasz wybór czynią różnicę. Wyzywające lub trudne sytuacje i realia nie oznaczają, że musimy grzeszyć. „Nigdy nikomu nie nakazał być bezbożnym, nikomu nie dał pozwolenia na grzech”. Wystarczy jednak być blisko Boga, a On będzie nad nami czuwał. „Bo ogromna jest mądrość Pana; jest wszechmocny i wszechwidzący. Jego oczy są na tych, którzy się Go boją, zauważa każdy czyn człowieka”. Kiedy więc jesteśmy blisko mądrości Pana, który jest wszechmocny i wszechwidzący, dokonujemy właściwego wyboru niezależnie od okoliczności i rzeczywistości. Zastanówmy się: czy jestem blisko Mądrości Boga, aby w mojej wolności dokonać właściwego wyboru?