33. niedziela w okresie zwykłym
Światowy Dzień Ubogich 2022
„Niech ten Światowy Dzień Ubogich w 2022 roku będzie dla nas momentem łaski. Niech umożliwi nam dokonanie osobistego i wspólnotowego rachunku sumienia i postawienie sobie pytania, czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem życia” (Papież Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Ubogich 2022).
W Ewangelii Jezus mówi: „Uważajcie, żebyście nie dali się zwieść – mówił – bo wielu przyjdzie używając mojego imienia i mówiąc: „Ja jestem nim” i „Czas jest bliski”. Te słowa Jezusa dobrze jest medytować w ten Światowy Dzień Ubogich. Zapominamy o ubogich, gdy przyjmujemy za Jezusa niewłaściwą osobę. Zapominamy o ubogich, gdy przyjmujemy niewłaściwą ideę jako Ewangelię. Popadamy w oszustwo, gdy nie widzimy ubogiego tuż obok mnie. Popadamy w oszustwo, gdy tak dużo mówimy, a nie robimy nic, by pomóc potrzebującym. I znowu Jezus mówi: „Miejcie to starannie na uwadze: nie macie przygotowywać obrony, bo Ja sam wam dam…” Zapominamy o biednych, gdy przygotowujemy swoją obronę zapominając o roli Boga. Zapominamy o ubogich, gdy przygotowujemy nasze plany i projekty zapominając o planie Boga. Zapominamy o słowie Jezusa i jesteśmy zajęci przygotowaniem. On powiedział, że zapewni. Kiedy zapominamy o opatrzności Boga, zapominamy o ubogich. Zastanówmy się: czy żyję w zakłamaniu zapominając o ubogich, którzy są blisko mnie?