CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 14 maja

VI Niedziela Wielkanocna
Św. Macieja, Apostoła
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 8:5-8,14-17
„oni tylko zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Potem nałożyli na nich ręce, a oni otrzymali Ducha Świętego”. Wiara w Jezusa Chrystusa musi być potwierdzona Duchem Świętym. Tutaj odnajdujemy znaczenie sakramentu bierzmowania. W chrzcie zostaliśmy odrodzeni życiem Chrystusa. Ale to życie, które otrzymaliśmy w sakramencie chrztu, musi być ożywione przez Ducha Świętego, gdy stajemy przed wyborami w naszym życiu. I Duch Święty umacnia nas w naszych decyzjach. I ważne jest, aby pielęgnować oddanie i relację z Duchem Świętym, który towarzyszy nam od momentu bierzmowania. To oddanie i relacja mogą być pielęgnowane poprzez częstsze zwracanie się do Ducha Świętego jako źródła inspiracji i siły. Zastanówmy się: Jak często zwracam się do Ducha Świętego po siłę?

Share: