28. niedziela zwykła
Święta Teresa z Ávila (1515 – 1582)
Pierwsze czytanie – Izajasz 25:6-10
W dzisiejszym czytaniu słuchamy o mesjańskiej radości przepowiedzianej przez proroka Izajasza. Radość ta wyrażona jest w formie uczty. Uczta jest przygotowana przez Pana. Pan przygotowuje ucztę dla wszystkich narodów. Nikt nie jest wykluczony. Pan przygotowuje ucztę dla wszystkich. Jedzenie jest najwyższej jakości, w tym wina. Ale nie tylko jedzenie jest powodem do radości. Pan usuwa smutki wszystkich ludzi i niszczy śmierć na zawsze. Wskazuje to na życie wieczne. Ale ta mesjańska radość jest czymś, co zaczyna się tutaj. Jak ta radość jest możliwa tutaj? Pan zniszczył śmierć, dając nam zdolność kochania. Śmierć jest brakiem miłości. Ilekroć potrafimy kochać, pojawia się mesjańska radość. Kiedy możemy kochać, zasłona żałoby zostaje usunięta. Kiedy możemy kochać, możemy otrzeć łzy z policzków. Kiedy możemy kochać, możemy pozbyć się wstydu. Możemy kochać, ponieważ Pan nas zbawił. Możemy kochać, ponieważ Pan jest naszą nadzieją. Możemy kochać, ponieważ Pan jest z nami. Zastanówmy się: Czy staram się dawać mesjańską radość tym, którzy mnie otaczają, kochając ich?