4. niedziela Adwentu
Ewangelia – Mateusz 1, 18-24
O Adonai!!!
„Józefie synu Dawida nie bój się wziąć Maryi do domu za żonę, bo poczęła to, co jest w Niej za sprawą Ducha Świętego”. Józef przyjął macierzyństwo Maryi jako działanie Ducha Świętego, tak jak przyjął swoje ojcostwo jako działanie Ducha Świętego. Jest to wielka tajemnica, która podnosi naturę do rangi służby w planie zbawienia ludzkości. Ta tajemnica działa w doskonałej współpracy między łaską i naturą, między Bogiem i człowiekiem. Tu pojawia się rola Matki Bożej i Józefa. Pomiędzy pełną dyspozycją Maryi i Józefa a pełnym działaniem w nich Ducha Świętego istnieje nierozerwalny związek. To ich pełna i wolna zgoda przyjmuje działanie Ducha Świętego w ich życie. Ich współpraca z wolą Bożą jest pełna. Anioł Pański zachęca Józefa, aby nie miał żadnych obaw o tę pełną i wolną zgodę na działanie Ducha Świętego w jego życiu, gdyż jak każdy z nas był otoczony elementami lęku i pytań. Adwent to czas pełnej i wolnej zgody na działanie Ducha Świętego w naszym życiu.