1. niedziela Wielkiego Postu
    Ewangelia – Marka 1:12-15
    „Duch wypędził Jezusa na pustynię i przebywał tam czterdzieści dni, i był kuszony przez szatana. Był z dzikimi zwierzętami, a aniołowie czuwali nad nim”. Jezus został wyprowadzony na pustynię i tam pozostał przez czterdzieści dni. Jest to bardzo znaczące i symboliczne. Pustynia w Biblii jest miejscem spotkania z Bogiem. Lud Boży towarzyszył Bogu na pustyni i spotkał Boga na pustyni. Byli na pustyni przez czterdzieści lat. W tych latach byli nieustannie kuszeni, aby zdradzić prawdziwego Boga i zdradzili. Rezultatem zdrady było zniszczenie ich samych. W Ewangelii, w osobie Jezusa Chrystusa, nowy Izrael pisze Nowy Testament. Na pustyni Jezus był w głębokiej komunii z Bogiem i pokonał pokusy jako człowiek. W Jezusie jest odkupienie. Jesteśmy wezwani do naśladowania Jezusa. Na pustyni przebywał z dzikimi zwierzętami, ale aniołowie opiekowali się Nim. To pokazuje pomoc łaski w naszym życiu. Na pustyni naszej duchowej podróży będziemy przebywać z dzikimi zwierzętami, ale aniołowie będą się nami opiekować. Zastanówmy się: Wielki Post to czas, aby być w komunii z Bogiem, aby przezwyciężyć pokusy w życiu.